Chúng tôi có 2 mức áp dụng tính phí vận chuyển như sau:

  1. Đối với khách hàng tại Hà Nội dưới 3km sẽ được miễn phí giao hàng
  2. Đối với khách hàng tại Hà Nội trên 3km sẽ tính phí vận chuyển theo quy định của đơn vị vận chuyển

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở về trang chủ